امور ارشاد

دادسرای ناحیه ۱۱ یکی از دادسراهای تخصصی می باشد که رسیدگی به جرایم فرهنگی و موارد مفاسد اجتماعی و اخلاقی و همچنین رسیدگی به جرائم منافی عفت و خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی و محصولات فرهنگی مستهجن و مبتذل و… را عهده دار می باشد ، برای ورود به این دادسرا بهتر است از قوانین و مقررات وضع شده که جهت حفظ حقوق حقه می باشد مطلع بود تا بتوان بهترین دفاع را ارائه کرد.