جرایم پزشکی

تخلفات پزشکی وقتی اتفاق می‌افتد که پزشک برخلاف قوانین و مقررات رفتار می‌کند، مانند سهل‌انگاری در انجام وظیفه یا افشای اسرار بیمار. اما جرائم پزشکی زمانی اتفاق می‌افتد که پزشک، در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای خود، رفتاری را انجام می‌دهد که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی آن را ممنوع و برای آن مجازات‌هایی اعم از دیه، قصاص یا تعزیر تعیین کرده است. مسئولیت پزشک مطلق نیست و آنچه در جرایم پزشکی بیشتر مورد توجه قانونگذار است، تقصیر یا قصور پزشک است. تقصیر پزشکی به معنی بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت، عدم رعایت نظامات، عدم مهارت و مسامحه است. قانونگذار قوانینی وضع کرده است که بر اساس آن جرائم پزشکی را تعریف کرده و این امکان را قرارداده که علیه مرتکب یا جرم پزشکی شکواییه تنظیم کرد.