سفته

سفته نامی است که حتماً بارها و بارها آن را شنیده‌اید و حتماً بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده‌اید.

سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده متعهد می‌شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

مشخصات ظاهری سفته و …. اهمیت زیادی دارد که دانستن آن کمک شایانی به استفاده درست از سفته می نماید.

برای به اجرا گذاشتن سفته حتما از کارشناس متخصص این قضیه راهنمایی بگیرید.