شرب خمر

شرب خمر

شرب خمر شامل دو کلمه شرب به معنای نوشیدن و خمر به معنای مایع مست کننده می باشد و مقصود از شرب خمر نوشیدن مشروبات الکلی است.

ماده 264 ق.م.ا نیز مصرف مسکرات را موجب حد می داند و حد مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع اسلام مشخص و معین شده باشد و شرب خمر هم یک مجازات حدی است و در قرآن نوع مجازات و کیفیت آن برای فعل شرب خمر معین شده است.

مجازات مصرف خمر

حد ذکر شده برای شرب خمر 80 ضربه شلاق است و مطابق با قانون خوردن آبجو و مسکر چه موجب مستی شود چه نشود مشمول اجرای حد است.

مصرف مسکر چه حالتی دارد ؟  حالتی که در آن عقل انسان زائل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف می شود.

حد بر مسلمانی که مسکر مصرف کند اعمال می شود و در غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر ، محکومیت به اجرای حد صورت می پذیرد.

 

راه های اثبات جرم :

1 – اقرار              2 – شهادت

اقرار یعنی شخص مرتکب جرم شرب خمر از طریق لفظ یا نوشتن ، اشاره ارتکاب جرم را از سمت خود اعلام کند و فرد اقرار کننده باید عاقل ، بالغ و مختار باشد و اقرار از روی اکراه ، اجبار و شکنجه و آزار و اذیت ، فاقد ارزش و اعتبار است.

شهادت یعنی فرد ثالثی ، خارج از شاکی و متهم ، وقوع جرم توسط متهم را به مقام قضایی خبر دهد.

شاهد نیز در زمان شهادت باید دارای شرایط زیر باشد :

عاقل ، بالغ باشد و ایمان ، عدالت ، طهارت مولد و ذینفع نبودن او در موضوع و عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودنش ثابت شود.

تعداد شاهد لازم برای کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر جرائمی که قانونگذار استثناء نموده باشد ( زنا نیاز به 4 شاهد دارد)

شرب خمر از جمله جرائمی است که با شهادت دو مرد قابل اثبات است.

میرزازاده وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است