قوانین خاص

قوانین بر اساس تاریخ تصویب در جدول زیر مرتب شده اند
برای خواندن متن کامل هر قانون روی عنوان آن کلیک کنید
 عنوانتاریخ تصویب اولیهملحقات
1قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن۱۳۹۸ 
2قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی۱۳۹۷ 
3قانون اصلاح قانون صدور چک۱۳۹۷ 
4قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم۱۳۹۷ 
5قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی۱۳۹۷ 
6قانون تفسیر چگونگی امهال وام۱۳۹۶ 
7قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی۱۳۹۶ 
8قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)۱۳۹۶ 
9قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر۱۳۹۶ 
10قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور۱۳۹۵– آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷)
– آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷)
– آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰)
– آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) ​
11قانون جرم سیاسی۱۳۹۵ 
12قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی۱۳۹۴– آیین ‏نامه اجرایی ماده (۱۳)
13قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح۱۳۹۵ 
14قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)۱۳۹۴ 
15قانون شوراهای حل اختلاف۱۳۹۴ 
16قانون پیشگیری از وقوع جرم۱۳۹۴ 
17قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز۱۳۹۴ 
18قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۴ 
19قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر۱۳۹۴ 
20قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی )اختیارات وزیر دادگستری(۱۳۹۴ 
21قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم۱۳۹۴– آیین‌نامه اجرایی
22قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی۱۳۹۴ 
23قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی۱۳۹۳ 
24قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور۱۳۹۳ 
25قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲– آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
26قانون مجازات اسلامی (کتاب اول تا چهارم – کلیات، حدود، قصاص، دیات(۱۳۹۲ 
27قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری۱۳۹۲ 
28قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز۱۳۹۲– آیین نامه شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع
– آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷)
– آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ ماده‌ ۷۷
29قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست۱۳۹۲– آیین‌نامه اجرایی مادۀ ۲۲
– آیین‌نامه اجرایی
30قانون حمایت خانواده۱۳۹۱– آیین‌نامه اجرایی
31قانون نظارت بر رفتار قضات۱۳۹۰ 
32قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز۱۳۹۰– آیین‌نامه اجرایی
33قانون امور گمرکی۱۳۹۰– آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
34قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی۱۳۹۰– آیین نامه اجرایی
35قانون پیش ‌فروش ساختمان۱۳۸۹ 
36قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی۱۳۸۹– آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰
– آیین‌نامه اجرایی ماده ۷
– آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵
– آیین نامه اجرایی ماده ۲۹
– آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ و ماده ۳۲
37قانون جرایم رایانه ای۱۳۸۸ 
38قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی۱۳۸۸ 
39قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات۱۳۸۸– آیین‌نامه اجرایی ماده ۸
– آیین نامه موضوع تبصره یک ماده ۱۸
40قانون شوراهای حل اختلاف (منسوخ)۱۳۸۷ 
41قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند۱۳۸۶ 
42قانون مبارزه با پول شویی۱۳۸۶ 
43قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی۱۳۸۵– آیین‌نامه اجرایی
44قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات۱۳۸۵– آیین نامه اجرایی
45قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی۱۳۸۵ 
46قانون تسهیل ازدواج جوانان۱۳۸۴ 
47قانون سقط درمانی۱۳۸۴ 
48قانون برگزاری مناقصات۱۳۸۳– آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (۱۲)
– آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶)
– آیین‌نامه بند « هـ» ماده (۲۹)
49قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی۱۳۸۳ 
50قانون مبارزه با قاچاق انسان۱۳۸۳ 
51قانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌۱۳۸۳ 
52قانون نظام صنفی کشور۱۳۸۲ 
53قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح۱۳۸۲ 
54قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور۱۳۸۲ 
55قانون حمایت از کودکان و نوجوانان۱۳۸۱ 
56قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری۱۳۸۱– آیین‌نامه اجرایی
57قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می نمایند۱۳۸۰ 
58‌قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی(۱۳۷۹ 
59قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) (منسوخ)۱۳۷۸ 
60قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه۱۳۷۸ 
61‌قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی )منسوخ(۱۳۷۷ 
62قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری۱۳۷۶ 
63قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن۱۳۷۶– آئین نامه اجرائی
64قانون روابط موجر و مستاجر۱۳۷۶– آیین نامه اجرایی
65قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی۱۳۷۶ 
66قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه۱۳۷۶– آیین نامه اجرایی
67‌قانون داوری تجاری بین‌المللی۱۳۷۶ 
68قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده(۱۳۷۵ 
69‌قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات۱۳۷۵ 
70قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه۱۳۷۵ 
71قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی۱۳۷۴ 
72قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه۱۳۷۳ 
73قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب۱۳۷۳ 
74قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره۱۳۷۳– آیین‌نامه اجرایی
75قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب۱۳۷۳ 
76قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضروری۱۳۷۳ 
77قانون رسیدگی به تخلفات اداری۱۳۷۲– آیین نامه اجرایی
78قانون مجازات اسلامی (منسوخ)۱۳۷۰ 
79قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی۱۳۷۰ 
80قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی۱۳۶۷– آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
81قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری۱۳۶۷ 
82قانون تشکیل دادگاههای سیار (منسوخ)۱۳۶۶ 
83قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی۱۳۶۵ 
84قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار۱۳۶۳-آیین‌نامه اجرایی
85قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر۱۳۶۲ 
86 ‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره( ۱۳۶۲ 
87قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری۱۳۶۱ 
88قانون افراز و فروش املاک مشاع۱۳۵۷ 
89قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ‌۱۳۵۶ 
90قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر۱۳۵۶ 
91قانون اجرای احکام مدنی۱۳۵۶ 
92قانون صدور چک۱۳۵۵ 
93‌قانون ثبت احوال۱۳۵۵ 
94قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران۱۳۵۴– آیین نامه
95قانون مربوط به مواد روان‌گردان (‌پسیکوتروپ)۱۳۵۴ 
96‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی۱۳۵۴– آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲)
97قانون حمایت خانواده۱۳۵۳ 
98قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی۱۳۵۳ 
99قانون پولی و بانکی کشور۱۳۵۱ 
100‌قانون گذرنامه۱۳۵۱ 
101قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی۱۳۴۸ 
102قانون شکار و صید۱۳۴۶– آیین‌نامه اجرایی
103قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی۱۳۴۶ 
104قانون تأسیس بورس اوراق بهادار۱۳۴۵ 
105قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری)۱۳۴۵ 
106قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی بنمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی‌ دولت ‌۱۳۴۴ 
107قانون تملک آپارتمان ها۱۳۴۳ 
108قانون مسئولیت مدنی۱۳۳۹ 
109قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید۱۳۳۷ 
110قانون چک‌های تضمین‌شده۱۳۳۷ 
111قانون شهرداری۱۳۳۴ 
112لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب ۱۳۳۳۱۳۳۳ 
113قانون اصلاح پارۂ از مواد قانون ثبت اسناد و املاک ، قانون دفتر اسناد رسمی ، قانون دلالان ، قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی۱۳۲۰ 
114قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی۱۳۱۶– آیین‌نامه اجرایی
115قانون وکالت۱۳۱۵– نظامنامه
116 قانون اعسار (منسوخ)۱۳۱۳ 
117قانون تصدیق انحصار وراثت۱۳۰۹ 
118قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر۱۳۰۸