چک بلامحل

به جرات میتوان گفت حجم بسیار زیادی از پرونده‌های ورودی دادگاه ها مربوط به چک برگشتی است در معنای خاص ،چک بلامحل به معنی چکی است که در تاریخ مندرج در آن مبلغ مندرج در چک در حساب نباشد و به اصطلاح حساب خالی باشد اما آنچه قانون چک، از چک بلامحل در نظر دارد اعم از بدون وجه بودن چک است و شامل مواردی مثل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و …. باشد که از 3 طریق زیر بسته به شرایط قابل پیگیری می باشد -دعوای کیفری- از طریق اجرای ثبت دعوای حقوقی