وکیل دادگستری و نقش آن در پرونده‌های مربوط به حضانت فرزند

نکاتی در مورد حق ملاقات فرزند

وکیل دادگستری و نقش آن در پرونده‌های مربوط به حضانت فرزند وکیل دادگستری  در بسیاری از موارد همه ی ما شاهد این موضوع بوده ایم که والدین دچار اختلاف می شوند و با موضوعی به نام حضانت فرزندان روبرو میشوند. وکیل دادگستری فردی میباشد که میتواند به زوجین و کودک کند تا بهترین انتخاب را […]